Visie

Cliënt is vertrek- en eindpunt voor de zorg.

Bij ‘de zorgorganisatie van de toekomst’ is de zorgvraag leidend en heeft de cliënt en/of diens mantelzorgers de regie. Samen met medewerkers streven zij naar kwaliteit van leven. Dialoog en samenwerking staan daarbij centraal. Van zorgorganisaties en professionals vraagt dit een manier van werken en organiseren die daarvoor mogelijkheden biedt.

Kode4.nl zoekt samen met u nieuwe wegen om de zorgorganisatie van de toekomst te realiseren. Het pad en het resultaat zijn niet altijd voorspelbaar. De stip op de horizon blijft onderweg het kompas. We blijven met u in dialoog om te kijken of we daar nog steeds dezelfde beelden bij hebben.

Wij zetten in op co-creatie met direct betrokkenen en gaan al doende lerend verbeteren. Daarbij werken we met respect voor het vakmanschap van de professionals, vanuit de visie van de organisatie en met het besef dat de zorgvrager leidend is. We vinden het belangrijk dat de belangen van de cliënt, de organisatie, de andere stakeholders en de maatschappelijke ontwikkelingen steeds goed in evenwicht zijn.

Bekijk onze aanpak