Kode4 ondersteunt zorgorganisaties als adviseur, projectleider en coach.